Thomas Stearns Eliot

agosto 25, 2016

Thomas Stearns Eliot – Aforisma del 25 Agosto